Politik för medborgarna, och inte för sittande politiker!

Ett parti kan utforma sin politik för att passa in i gängse kommunförvaltning och de sittande politikerna, eller välja att utgå från medborgarnas perspektiv. Vi har tydligt sett att dagens majoritet väljer det förstnämnda, med ökad maktkoncentration som följd och man tycks i fråga efter fråga helt glömma bort vem de ska företräda, och vem som betalar deras löner. Tydligast i sittande Center-Socialdemokraternamajoritet blir detta i överförandet av den egna VA-verksamheten idag 2/3-delar av invånarna i kommunen fått sina vattenräkningar höjda med 70% och sin tidigare nämndstyrda verksamhet idag helt kontrolleras av kommunalråden i sin nya roll som bolagsrepresentater i det nya monopolföretaget Östhammars vatten AB, vilka därmed beslutar vad ditt livsnödvändiga vatten kommer att kosta i framtiden. Det här kommer vi att åtgärda om vi får ert stöd, och en rad andra frågor du ser i vårt valmanifest!

Lyssna på P4-debatten

Lyssna på godbitarna från P4-debatten från den 21:a augusti i Källör. Bl a behandlades skolsituationen där majoriteten väljer att satsa på lokalhyror istället för lärare, konsekvenserna av det eftersatta underhållet av kommunens VA-nät och på slutet sanningen om hur det kommer sig att Källörhuset inte revs, trots rivningsbeslut från den politiska majoriteten Socialdemokrater och Centern (ledtråd det var p g a överklagan och en särskild skrivelse i den s k "Millimeteraffären" där BoA var en aktör. Källör var, och är en av Östhammars viktigaste signaturbyggnader, och har ett mycket stort kulturhistoriskt värde och såna ska inte rivas utan användas, särskilt för kommande verksamheter inom bl a hälsa och välmående som tar vid där den gamla badortsepoken slutade.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=7024188

 

P4 Upplands debatt i Östhammars kommun 2018. Foto: Monika Titor / Sveriges Radio


Att inte laga taket i tid, gör att du får betala renoveringen flera gånger om. Ska vi verkligen låta samma förvaltare fortsätta?

Kommunen äger många fastigheter och stora system med anläggningar och rör. Ytterst ansvarar den politiska ledningen för att det finns personal och ekonomiska medel att sköta anläggningarna, och reinvestera och sköta om investeringarna. Det har inte skett inom flera områden, men det är som allra mest kännbart inom det kommunala VA-nätet. Och det går att jämföra med villan eller bostads- eller hyresrätten, om man inte lagar taket när det börjar läcka, så kommer kommande renovering kosta betydligt mer än om det åtgärdats när det skulle. Det brukar på kommunalt språk kallas "investeringsskulden"och det är inget att skoja bort. Ledande politiska majoriteter har inte bara att tillse att välfärden ska fungera. De har också till uppgift att se till så att våra gemensamma tillgångar sköts! Så har inte fallet  varit i Östhammars kommun.

Skulle du anlita samma fastighetsskötare som inte bytt takpannorna på ditt hus i tid igen? Skulle inte tro det. Förhoppningsvis drar du parallellen med dina gjorda investeringar i det kommunala VA-nätet, d v s ser till att det byter förvaltning.

Byt Nu, dags för en ny politisk majoritet!

Följ den dagsaktuella lokalpolitiken på Facebook!

Vi är 100% närproducerade! Det innebär att vi inte behöver ta hänsyn till, eller skämmas över vad våra partikollegor från andra kommuner har gjort eller gör! Däremot är vi medlemmar i Lokalpartiernas nätverk (LPN), och driver där bl a den viktiga frågan om separata valdagar, samt samverkar organisatoriskt med andra lokalpartier runt om i landet om t ex ev representskap i SKL. Lokalpartiernas Nätverk.

Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.

 

Lokalpariet Boa

c/o Lars O. Holmgren

Snesslingeberg 106

742 94 Östhammar

lars@hmco.se

Tel: (46) 070-652 2395